UNITAT DIDÀCTICA 12: Historiografia i didàctica en l'Edat Mitjana

 

Objectius didàctics

·        Reconéixer les principals causes històriques i religioses que originaren el naixement de la literatura historiogràfica i religiosa.

·        Classificar les diverses formes d'historiografia.

·        Identificar les característiques principals de les quatre grans cròniques.

·        Estudiar els trets de la prosa didàctica de Ramon Llull i de la dels segles XIV i XV.

·        Valorar l'oratòria sagrada com a font d'estudi de la llengua col·loquial dels segles XIV i XV.

·        Comentar un text de prosa didàctica de Ramon Llull.

·        Valorar la realització de treballs en grup per tal millorar la relació amb els altres.

 

Continguts

Conceptes

·        L'expansió peninsular i mediterrània de la Corona d'Aragó i l'Església en l'Edat Mitjana.

·        La historiografia.

·        Les quatre grans cròniques.

·        La prosa didàctica de Ramon Llull i dels segles XIV i XV.

·        L'oratòria sagrada de sant Vicent Ferrer.

 

Procediments

·        Guia de lectura: la Crònica de Ramon Muntaner.

·        Comentari d'un text en prosa de Ramon Llull.

·        Classificació de les formes d'historiografia.

·        Reconeixement de les característiques de les quatre grans cròniques.

·        Identificació dels trets de la prosa didàctica de Ramon Llull i de la dels segles XIV i XV.

·        Anàlisi de l'oratòria sagrada de sant Vicent Ferrer.

·        Lectura guiada de la Crònica de Ramon Muntaner.

 

Activitats d’avaluació

  • Classificar les causes històriques i religioses que originaren la literatura historiogràfica i religiosa.

  • Llegir i analitzar fragments de les quatre grans cròniques.

  • Redactar les característiques comunes de les quatre grans cròniques.

  • Definir el gènere didàctic mitjançant l'obra en prosa de Ramon Llull.

  • Caracteritzar diversos exemples de prosa didàctica dels segles XIV i XV.

  • Analitzar la temàtica i la forma del fragment d'un sermó de sant Vicent Ferrer.

  • Elaborar el comentari d'un text en prosa de Ramon Llull.

ACTIVITATS I TEXTOS