UNITAT DIDÀCTICA 16: La narrativa realista

 

Objectius didàctics

·        Reconéixer els trets de la societat de la segona meitat del segle XIX.

·        Valorar la tasca cultural realitzada a València per Lo Rat Penat en el segle XIX.

·        Classificar els diversos subgèneres narratius que tracten la realitat.

·        Identificar les característiques de la novel·la de costums i de la novel·la de tendència realista.

·        Reconéixer les característiques de l’obra narrativa de Narcís Oller.

·        Fer comentaris de textos lingüístics i literaris i redactar-los de manera coherent.

 

Continguts

Conceptes

·        El context històric i cultural durant la segona meitat del segle XIX.

·        La tasca cultural de Lo Rat Penat.

·        Introducció a la narrativa del segle XIX.

·        La narrativa, a cavall del costumisme i el realisme.

·        La novel·la realista-naturalista.

·        Narcís Oller.

 

Procediments

·        Reconeixement de les característiques històriques i culturals de la segona meitat del segle XIX.

·        Identificació dels objectius i la tasca cultural de Lo Rat Penat en el segle XIX per a redreçar la llengua i la cultura valencianes.

·        Analitzar els problemes de la nostra narrativa del segle XIX i l’aproximació a la realitat que van fer els subgèneres narratius.

·        Estudi de la novel·la de costums i de la novel·la de tendència realista.

·        Classificació dels trets del realisme i el naturalisme.

·        Presentació de l’obra narrativa de Narcís Oller.

·        Aplicació del mètode de comentari de text per a analitzar un fragment de L’Escanyapobres, de Narcís Oller.

·        Anàlisi d’aspectes lingüístics i literaris de textos costumistes i realistes.

 

Activitats d’avaluació

  • Resumir les característiques històriques i culturals de la segona meitat del segle XIX.

  • Valorar la tasca cultural exercida per Lo Rat Penat en el segle XIX.

  • Redactar un esquema que mostre l’acostament a la realitat dels diversos subgèneres narratius de l’època.

  • Identificar les característiques de la novel·la de costums per mitjà de l’anàlisi d’un fragment qualsevol.

  • Realitzar la guia de lectura de La bogeria, de Narcís Oller.

  • Elaborar el comentari de text d’un fragment de L’Escanyapobres, de Narcís Oller.

  • Analitzar els aspectes lingüístics i literaris d’un fragment de L’auca de la Pepa, de J. Pons i Massaveu, i de La febre d’or, d’Oller.