UNITAT DIDĄCTICA I

La llengua: comunicació humana

UNITAT DIDĄCTICA II

La variació lingüķstica

UNITAT DIDĄCTICA III

Llengua i śs

UNITAT DIDĄCTICA IV

La llengua estąndard

UNITAT DIDĄCTICA V

La formació de la llengua

UNITAT DIDĄCTICA VI

La formació de paraules

UNITAT DIDĄCTICA VII

Els canvis semąntics

UNITAT DIDĄCTICA VIII

Les relacions semąntiques

UNITAT DIDĄCTICA IX

La llengua literąria i els gčneres literaris

UNITAT DIDĄCTICA X

Els trobadors i la lķrica del segle XV

UNITAT DIDĄCTICA XI

La sątira i el teatre medievals

UNITAT DIDĄCTICA XII

Historiografia i Didąctica

UNITAT DIDĄCTICA XIII

La prosa humanķstica i la novel·la cavalleresca

UNITAT DIDĄCTICA XIV

La Decadčncia

UNITAT DIDĄCTICA XV

La Renaixenēa: el Romanticisme

UNITAT DIDĄCTICA XVI

La Renaixenēa: el Realisme