Unitat 11. Els gèneres literaris en la preguerra

 Objectius

 • Interessar-se per la tasca de redreçament cultural valencià realitzada durant els anys trenta en diversos sectors.

 • Identificar els corrents poètics més importants i els autors més representatius de l’època.

 • Analitzar la narrativa de preguerra.

 • Valorar la contribució de la novel·la psicològica en la renovació de la narrativa.

 • Conéixer els corrents teatrals de preguerra.

 • Comentar aspectes lingüístics i literaris de textos narratius i poètics.

Continguts

Conceptes

 • Context històric, cultural i lingüístic. De la II república a la Guerra Civil. Panorama cultural en els anys trenta. La revista La República de les lletres.

 • Poesia. La poesia de tradició simbolista. La poesia de to popular.

 • Narrativa. Novel·la de tradició modernista. Novel·la psicològica. Novel·la de crítica social. Conte. Prosa periodística.

 • Teatre. Corrents teatrals.

Procediments

 • Identificació de les característiques del context històric entre 1925 i 1936.

 • Anàlisi del panorama cultural durant els anys trenta i de les propostes per al redreçament cultural valencià marcades per la revista La República de les lletres.

 • Presentació dels dos corrents poètics de preguerra.

 • Estudi de les tendències narratives de preguerra.

 • Classificació dels corrents teatrals de preguerra.

 • Aplicació del mètode de comentari de text en l’anàlisi d’un fragment de la novel·la Laura a la ciutat dels sants, de Miquel Llor.

 • Anàlisi temàtica i formal de textos narratius i poètics.

Avaluació

 • Comentar a classe el panorama cultural valencià dels anys trenta; valorar les pretensions de redreçament cultural plantejades per la revista La República de les lletres, fer un balanç cultural d’aquella època i comparar-lo amb la situació actual.

 • Comparar un poema de Carles Riba i un de Bernat Artola amb un altre de Josep Maria de Sagarra.

 • Elaborar el comentari de tex d’un fragment de Laura a la ciutat dels sants, de Miquel de Llor.

 • Analitzar les característiques del conte de Jesús Ernest Martínez Ferrando a través de diversos textos.

 • Llegir i comentar a classe textos representatius dels tres corrents teatrals: burgés, de crítica social i de tradició romàntica.

 • Analitzar aspectes lingüístics i literaris de textos narratius i poètics.