Unitat 12. La narrativa de postguerra

 Objectius

 • Conéixer les característiques polítiques i econòmiques del règim franquista en la postguerra.

 • Avaluar les conseqüències per a la nostra llengua i cultura a causa de la repressió exercida pel franquisme.

 • Reconéixer els corrents narratius i els autors més importants del període: Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda i Martí Domínguez en la novel·la; Pere Calders en el conte i Enric Valor en la rondalla.

 • Comentar aspectes lingüístics i literaris de textos narratius.

Continguts

Conceptes

 • El context històric, cultural i lingüístic de postguerra. El règim del general Franco. La persecució de la llengua i la cultura.

 • La narrativa. La novel·la, corrents i autors: Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, Martí Domínguez.

 • El conte: Pere Calders, Enric Valor.

Procediments

 • Reconeixement dels trets de la societat de postguerra, especialment del règim del general Franco.

 • Estudi de la repressió de la cultura i la llengua pròpies i de la situació lingüística durant la postguerra.

 • Presentació dels principals corrents novel·lístics de postguerra.

 • Estudi dels principals autors novel·lístics i de les característiques de les seues principals obres: Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, Martí Domínguez.

 • Estudi del conte i dels seus màxims representants: Pere Calders i Enric Valor.

 • Aplicació del mètode de comentari de text per a analitzar un fragment de la novel·la La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda.

 • Anàlisi d’aspectes formals i temàtics de textos narratius.

Avaluació

 • Debatre a classe les característiques del règim franquista i les conseqüències negatives que va tindre en la cultura i la llengua pròpies.

 • Analitzar textos narratius de Llorenç Villalonga, de Mercè Rodoreda i de Martí Domínguez.

 • Comentar textos narratius de Pere Calders i d’Enric Valor.

 • Elaborar el comentari de text d’un fragment de La plaça del Diamant.