Unitat 13. La poesia i el teatre de postguerra

 Objectius

 • Reconéixer els corrents poètics més importants del període, com ara la poesia postsimbolista de Carles Riba i la dels components del grup Torre: Xavier Casp, Joan Valls i Maria Beneyto.

 • Interesar-se pel realisme històric amb l’obra de Pere Quart i, pel realisme de reflexió moral representat per Gabriel Ferrater.

 • Establir les característiques de l’obra poètica de Salvador Espriu.

 • Reconéixer els autors i obres teatrals de postguerra.

 • Identificar les característiques dels principals corrents teatrals del període (realista, existencialista, de l’absurd…).

 • Comentar característiques lingüístiques i literàries de textos teatrals de l’època.

Continguts

Conceptes

 • La poesia postsimbolista: Carles Riba i el grup Torre.

 • La poesia realista: Pere Quart i Gabriel Ferrater.

 • La poesia de Salvador Espriu.

 • El teatre. Corrents i autors teatrals.

Procediments

 • Estudi de la repressió cultural, literària i editorial de la postguerra.

 • Presentació dels principals corrents poètics de postguerra.

 • Anàlisi de les característiques de la poesia postsimbolista (Carles Riba i el grup Torre), de la poesia realista (Pere Quart i Gabriel Ferrater) i de la poesia de Salvador Espriu.

 • Identificació dels principals corrents i autors teatrals.

 • Aplicació del mètode de comentari de text per a analitzar un fragment de l’obra teatral Antígona, de Salvador Espriu.

 • Anàlisi d’aspectes formals i temàtics de textos poètics.

Avaluació

 • Analitzar el significat de diferents tankes de Carles Riba.

 • Comparar tres poemes dels integrants del grup Torre, Xavier Casp, Joan Valls i Maria Beneyto.

 • Identificar a partir de l’anàlisi d’uns poemes de Pere Quart i de Gabriel Ferrater quin pertany al realisme històric i quin al realisme de reflexió moral.

 • Identificar en un poema de Salvador Espriu si el to és civil, satíric o elegíac.

 • Elaborar el comentari de text d’un fragment d’Antígona de Salvador Espriu.