Unitat 9. Els gèneres literaris del Modernisme

 Objectius

 • Establir l’origen de la societat de consum i les causes de la primera crisi del capitalisme.

 • Interessar-se pels antecedents de la normativització de la llengua i valorar-ne la importància.

 • Identificar les etapes, els corrents i la temàtica de la poesia modernista.

 • Establir les característiques de la poesia de Joan Maragall i la dels poetes de la generació de 1909.

 • Analitzar la narrativa breu modernista i la novel·la simbòlica.

 • Valorar l’obra narrativa de Víctor Català.

 • Reconéixer les dues tendències del teatre modernista.

 • Identificar les característiques de Visions i cants, de Joan Maragall.

Continguts

Conceptes

 • El context històric, cultural i lingüístic entre 1892 i 1911. La societat de consum i la primera crisi del capitalisme. El canvi de segle (1898-1911). Els antecedents de la normativització de la llengua.

 • El Modernisme. La influència europea. L’artista modernista. Els temes.

 • Poesia. Etapes i corrents estètics. Temàtica. Joan Maragall. La generació de 1909.

 • Narrativa. La narrativa breu. La novel·la modernista.

 • Teatre. Tendències regeneracionista i simbolista.

Procediments

 • Anàlisi dels antecedets de la normativització de la llengua.

 • Reconeixement dels trets del Modernisme.

 • Presentació de les etapes i els temes de la poesia modernista.

 • Estudi de l’obra poètica de Joan Maragall i la dels poetes de la generació de 1909.

 • Classificació de la narrativa modernista.

 • Identificació de les tendències teatrals del Modernisme.

 • Lectura guiada de Visions i cants, de Joan Maragall.

 • Aplicació del mètode de comentari de text per a analitzar un fragment de La vida i la mort d’en Jordi Fraginals, de Josep Pou i Pagès.

 • Anàlisi d’aspectes lingüístics i literaris de textos poètics i narratius modernistes.

Avaluació

 • Realitzar un debat a classe sobre l’origen de la societat de consum, la primera crisi del capitalisme i els esdeveniments històrics ocorreguts a l’Estat espanyol entre 1892 i 1911.

 • Llegir, comparar i comentar dos fragments sobre la voluntat normativitzadora de l’època, l’un sobre un possible congrés de la llengua que s’havia de celebrar a València l’any 1888, l’altre del discurs inaugural del Congrés de 1909.

 • Identificar en uns textos poètics els temes de la poesia modernista.

 • Analitzar la forma i el tema d’una estrofa del Cant de novembre, de Joan Maragall.

 • Elaborar el comentari de text d’un fragment de La vida i la mort d’en Jordi Fraginals, de Josep Pous i Pagès.

 • Redactar un esquema de les dues tendències del teatre modernista.

 • Realitzar la lectura guiada de Visions i Cants, de Joan Maragall.

 • Analitzar els aspectes lingüístics de composicions de poetes de 1909 i d’un text narratiu d’Eduad López-Chavarri.