S, SS, Z, C, Ç

Exercici d'omplir forats

Omple tots els forats amb S, SS, Z, C, Ç, segons corresponga, després pitja "Comprovar" per comprovar les teues respostes. Empra el botó "Pista" per a visualitzar la següent lletra de la paraula. També pots pitjar al botó "?" per aconseguir ajuda. Si demanes ajuda o pistes perdràs punts. Vés alerta!
   Ç      C      S      SS      Z   
ME
ARE
MAA
CANÓ
ARRÒ
UCRE
DANA
NOA
ERO
ALIRA
POAR
PAAR
COLE
AÍ
AÒ
VALÈNIA
ENDINAR
AMAONA
BIANTÍ
ÀIM
CAA
CAA
INC
INC
PEA
PEA
CALES
MATANA
DOCÈNIA
ASSEGURANA
BELLÍIM
COMTEA
MARQUEA
BURGUEA
AGRE
TRANSMIOR
PRE
BRONE
DONELLA
PINELL