DERIVATS

Exercici d'associació

Arrosega els PREFIXOS de la columna de la dreta cap a l'esquerra, o bé escull el correcte de la llista desplegable, per a formar paraules derivades.
a
a
a
en
es
ex
trans
pre
in
des
con
re
sobre
super
supra
sota
sub
infra
avant
ante
post
intra
auto