DERIVATS I

Exercici d'associació

Arrosega els PREFIXOS de la columna de la dreta cap a l'esquerra, o bé escull el correcte de la llista desplegable, per a formar paraules derivades.
extra
circum
entre
inter
para
ultra
ben
mal
contra
anti
co
semi
hiper
pan
sots
super
vice
pseudo
ex
no