DERIVATS IV

Exercici d'associació

Arrosega els SUFIXOS de la columna de la dreta cap a l'esquerra, o bé escull el correcte de la llista desplegable, per a formar VERBS derivats.
arrel
pened
segell
consol
senyor
cu
bronz
suav
modern
martir
exempl
glor
not