GÈNERE I

Qüestionari de múltiples opcions o de respostes curtes.

Fica l'article adequat, masculí o femení, segons corresponga.