VOCALISME I

Exercici d'associació

Arrosega els elements la columna de la dreta cap a l'esquerra, o bé escull el correcte de la llista desplegable.
trabajo
afeminado
melancolía
evaluación
embajada
evaluar
esmeralda
arrebatar
ajuar
juglar
pluma
burdel
ráfaga
rencor
rebaño
asesinar
aturdir
Burriana