VOCALISME III

Exercici d'associació

Arrosega els elements la columna de la dreta cap a l'esquerra, o bé escull el correcte de la llista desplegable.
rito
sobornar
correo
camafeo
trofeo
soberbia
sufrir
sofocar
tormento
montaña
boletín
cacao
rótulo
triunfo
tobillo
bolsillo
montar
soportar