VOCALISME: E/O OBERTES

Qüestionari de múltiples opcions o de respostes curtes.

Respon les qüestions següents: